Vastuullisuus

Haluamme edistää kestävää kehitystä.

Nordic Waterproofingin liiketoimintakonsepti perustuu kestävälle kehitykselle – suojelemme, säilytämme ja edistämme kestävyyttä, energiatehokkuutta, hiilineutraaleja vaihtoehtoja sekä lisäämme luonnon monimuotoisuutta vihreän infrastruktuurin avulla.

Nordic Waterproofing -konsernissa toimimme aina rehellisesti. Työskentelemme tuottaaksemme lisäarvoa sidosryhmillemme vaarantamatta pyrkimyksiämme säilyttää korkea etiikka ja moraali liiketoiminnan periaatteidemme mukaisesti. Edellä mainitun saavutamme noudattamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä ja asetuksia, ylläpitämällä voimakkaita arvoja konsernissamme sekä luomalla ja pitämällä yllä hyviä suhteita kollegoihimme, asiakkaisiimme, toimittajiimme sekä yhteisöihin, joissa toimimme.

SeiKat Oy:llä on Kiwa Inspecta Finlandin myöntämä varmennustodistus, joka kertoo tuotteidemme ja prosessiemme laadusta sekä yrityksen luotettavuudesta. www.kiva.com

Eettiset ohjeet

Nordic Waterproofingin Eettiset ohjeet on näkemyksemme siitä, miten toimimme vastuullisesti. Jokaisen konsernissamme työskentelevän tulee sitoutua noudattamaan eettisiä ohjeita.

Materiaalit ja työtavat

Kattoelementtien materiaalina käytämme pääosin puuta tai puupohjaisia materiaaleja. Puulla on ainutlaatuinen kyky imeä itseensä hiilidioksidia ja varastoida sitä. Puutuotteet ovat tehokas keino ehkäistä ilmastonmuutosta ja jatkaa sitoutuneen hiilen varastointia. Puun käyttöä tulee määrätietoisesti lisätä suomalaisessa rakentamisessa.

Puusta rakennetaan kestävästi, nopeasti ja kustannustehokkaasti.
Kiinnitämmekin erityistä huomiota sekä materiaalin käytön että tuotannon tehokkuuteen. Näin säästämme omalta osaltamme luonnonvaroja ja edistämme yhdessä hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista Suomessa.

Jätteiden ehkäisy ja vähentäminen

Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että hukkaa ja jätettä syntyisi mahdollisimman vähän, jos ollenkaan. Lajittelemme ja kierrätämme huolella kaiken tehtaalla syntyvän jätteen.

Työn turvallisuus ja hyvinvointi

Hyvinvoivat työntekijät ovat tärkein voimavaramme. Panostamme työturvallisuuden edistämiseen ja loukkaantumisien ehkäisyyn. Työturvallisuuden ylläpitäminen on joka päivä meidän jokaisen vastuulla, ja siksi kannustamme työntekijöitä parantamaan työturvallisuutta jatkuvasti ja käyttämään henkilökohtaisia suojavarusteita. Tarkkaavaisen ja huolellisen työskentelyn tuloksena olemme saaneet vähennettyä työtapaturmien ja loukkaantumisten määrää. Työterveyshuollon lisäksi tuemme henkilöstömme hyvinvointia tarjoamalla liikunta- ja hyvinvointietuja. Tarjoamme töitä nuorille, esimerkiksi oppisopimuskoulutukset.

Konsernimme tarjoaa ekologisia ratkaisuja

SeiKat Oy:n lisäksi konserniimme kuuluu muitakin ekologisia ratkaisuja tarjoavia liiketoimintoja: