ONNI takelementet skyddar snabbt

ONNI takelementen har bästa möjliga konstruktionslösning: de är välventilerade, isolerade med mineralull och har en enhetlig ångspärr på insidan. Takelementen gör byggandet snabbt och kostnadseffektivt.

Inom traditionellt byggande omfattar takmonteringen flera olika skeden. Årstiden, byggnadens storlek och tidsschemat sätter sina egna begränsningar. Med fabriksbyggda takelement kan byggnaden snabbt och kostnadseffektivt värmas upp och skyddas mot väder och vind

Monteringen av element sker snabbt, eftersom man under en arbetsdag kan montera upp till 1 000 kvadratmeter takelement. På detta sätt kan man på byggplatsen minimera det tidskrävande och farliga takarbetet som även är mycket utsatt för dåliga väderförhållanden och på tomten behöver man inte lagra en stor mängd byggmaterial som behövs för taket.

ONNI takelementen ger kostnadsbesparingar till exempel i produktionshallar, butiker, idrottshallar, ekonomibyggnader och bostadshus. Objekten kan vara både nybyggnationer och saneringsobjekt. Vi levererar alla typer av takelement med träram med beaktande av objektspecifika leveranskrav, såsom brandbestämmelser och ytmaterial. Baserat på byggnadsstommen kan takelementen monteras i antingen lutningens eller taknockens riktning.

När PVC eller filt används som takmaterial, har detta monterats på elementet redan på fabriken. På plåt- eller tegeltak monteras underlagstaket samt bär- och ströläkt färdigt. De genomföringar som krävs för VVSE (till exempel rökkanaler) och eventuella regnskydd kan utföras på elementen redan på fabriken. Typiskt nedre ytmaterial är plåt, målad gipsskiva eller akustikskiva.

Vår leverans omfattar även planering av element. Det lönar sig att utföra planeringen redan i början av byggprojektet, eftersom våra element med träram kan innebära märkbara kostnadsbesparingar om stomkonstruktionens spännvidd ökar. Vi levererar takelement i hela Finland, även färdigt monterade.

Elementens längd är vanligtvis 8–21 meter och bredden cirka 2,5 meter. Det är även möjligt att tillverka längre element, eftersom transporterna är nästan den enda begränsande faktorn. Fram tills idag har de längsta levererade elementen varit 23 meter långa.

Monteringen av takelementen sker snabbt. Byggandet av HOPLOP i Seinäjoki hösten 2017.
vaino2
Det lönar sig att inleda planeringen av de element som ingår i vår leverans genast i början av byggprojektet. Med våra element med träram kan man uppnå märkbara kostnadsbesparingar om stomkonstruktionens spännvidd ökar.
Väinö Kallio, montering
ONNI takelementens fördelar
  • Byggnaden kan snabbt skyddas mot väderleksförhållanden.
  • Takarbete på hög höjd minimeras, till exempel är innertaket och de målade takutsprången inkluderade i elementen.
  • För takläggningen behöver man inte förvara väderkänsliga material på byggplatsen, såsom isolering, virke och skivor.
  • De isolerade elementen gör det möjligt att värma upp byggnaden genast efter monteringen.
  • Leveransen inkluderar konstruktionsplanering, tillverkning och montering.
Vi levererar takelement till även mer speciella objekt. Monteringen av Pieksämäki Veturitallit pågår.