OIVA träbalkongen ger frihet i planeringen

Elementbalkongen av lätt konstruktion är kostnadseffektiv, kan monteras snabbt och ger arkitekterna ny frihet för planering av fasader. OIVA träbalkongen ger byggnaden ett individuellt utseende.

Balkongerna kan fritt placeras på ett snyggt sätt på olika sidor av fasaden och man kan använda nya material och färger på fasaderna, vilket skapar intressanta möjligheter vad gäller planeringen. Elementbalkongens lätta konstruktion är ett kostnadseffektivt alternativ till konventionella balkonger av betong. På så sätt kan man bygga större balkonger och skapa en intressant ny byggkultur i växelverkan med miljön.

En fördel med elementbalkongerna är att de inte kräver tunga grundkonstruktioner. I bästa fall kan de påverka hela byggnadens konstruktion positivt (jämför betongbalkongernas belastning på grunderna). Allt detta leder även till att de totala kostnaderna blir lägre för hela byggnaden – när man även beaktar konstruktionernas lättare dimensionering och konstruktionstiden.

OIVA träbalkongen är även miljömässigt ett bra val, eftersom dess kolavtryck är mångdubbelt lägre jämfört med betongkonstruktionernas. Ett extra trumfkort är den höga graden av inhemskt råmaterial: det huvudsakliga råmaterialet är CLT, det vill säga korslimmat massivträ.

Hopsättningen utförs i Kauhava i Finland. När balkongerna görs så färdiga som möjligt på fabriken kan man montera nästan tio balkonger på en arbetsdag. Monteringen sker först när objektet är nästan helt färdigställt. Ur byggarens perspektiv är även den minimala mängden avfall en fördel.
Balkongelementet med trästomme levereras till byggplatsen som ett helt färdigt element. Endast eventuella balkonginglasningar utförs på byggplatsen. Det är även möjligt att från fall till fall montera balkongräckena färdigt på fabriken.

En elementbalkong passar lika bra för både trä- och stenbyggnader. Infästningen sker med hjälp av stålstöd som har monterats i husstommen. Balkongen dimensioneras enligt utrymmesbehovet, transporterna och totalvikten.

As Oy Seinäjoen Riihikartanos OIVA träbalkonger med fasad av lärkträpanel.
Träbalkonger är framtiden. De erbjuder arkitekterna helt nya fasadalternativ. Vi har fungerande lösningar som det lönar sig att utnyttja redan i projektets planeringsskede. Vi har levererat hundratals OIVA träbalkonger runt om i Finland. Vi hjälper gärna till att hitta de bästa lösningarna för ert projekt.
Juha Haapaniemi, försäljningschef
Fördelarna med OIVA träbalkonger
  • Ny frihet att planera tack vare balkongernas placering och ytmaterial.
  • Materialet är lättare än betong och gör det möjligt att bygga större balkonger.
  • Enkel montering som utförs först i byggprojektets slutskede.
  • Miljövänligt val inom modernt byggande.
  • Leveransen inkluderar konstruktionsplanering, tillverkning och montering.
As Oy Vantaan Pikku-Keimolas OIVA träbalkonger som har monterats som torn, parvis eller som enskilda balkonger.